2014 Parsons Trophy & Jackson Cup

You may also like...

1 Response

  1. Cassie says:

    Gra jest pisana od 0. Pisanie czegokolwiek na jakichÅ› podstawach to strzaÅ‚ w stopÄ™ zarówno od strony zabezpieczeÅ„ tamtego projektu jak i późniejszego dostosowania siÄ™ do choćby kodu. :-)CaÅ‚y projekt (Å‚Ä…cznie z dokumentacjÄ…) zajÄ…Å‚ nam okoÅ‚o dwóch miesiÄ™cy, chcÄ…c by gra byÅ‚a &#2ia2;p2san8” również przez graczy udostÄ™pniliÅ›my lekko okrojonÄ… wersjÄ™ BETA. 🙂